Videostřih událostí z roku 2003 a výhled na jubilejní rok 2017

 
Celosvětové jednání Světového apoštolátu ve Fatimě

Celosvětové jednání Světového apoštolátu ve Fatimě

Ve dnech 24.-28.10.2016 proběhlo v Domus Pácis ve Fatimě v Portugalsku celosvětové jednání hnutí Fatimy. Českou republiku společně s hlavními delegáty zastupoval českobudějovický biskup Vlastimil Kročil s prelátem Václavem Píchou, Mons. Marianem Fedušem a prezidentem hnutí v ČR P. Pavlem Dokládalem. více »

V Koclířově začalo Jubileum Fatimy

V Koclířově začalo Jubileum Fatimy

Třináct soch Královny posvátného růžence – Panny Marie Fatimské – se vydalo první mariánskou sobotu růžencového měsíce října z Koclířova do regionů Čech, Moravy a Slezska. Začala příprava na Jubileum Fatimy, které připomene sto let od zjevení v portugalské vesničce. - VYŠLO V KATOLICKÉM TÝDENÍKU více »

Záznam TV pořadu FENOMÉN FATIMA

Záznam TV pořadu FENOMÉN FATIMA

Prožíváme měsíc říjen, který katolická církev tradičně spojuje s mariánskou úctou a s modlitbou růžence. K tomuto starobylému způsobu modlitby byly vyzvány i děti, kterým se v portugalské Fatimě od května do října roku 1917 zjevovala Panna Maria. Tyto události uznala církev za pravé po mnoha šetřeních o třináct let později.V příštím roce budeme slavit 100. výročí fatimských zjevení. A uskuteční se mimo jiné národní pouť do této portugalské svatyně. Pojďme si tedy připomenout, co všechno bylo tehdy řečeno, co se od té doby událo a co to může znamenat pro naši víru a pro život každého z nás. Hosty TV Noe jsou P. Pavel Dokládal, Mons. Jan Vokál a prof. Martin Weis. více »

Hlaste se již nyní na Národní pouť do Fatimy v roce 2017

Hlaste se již nyní na Národní pouť do Fatimy v roce 2017

Fatimský apoštolát v ČR z pověření České biskupské konference pořádá Národní pouť do Fatimy. Možnost cesty autobusem nebo letadlem.
Hlavní program ve Fatimě Národní pouti ČR je připraven s programy ve 2 hlavních dnech, a to v úterý 12. 9. 2017 a ve středu 13. 9. 2017 s následujícími stěžejními bohoslužbami, které budou doprovázet naši biskupové, kněží, jáhnové, bohoslovci, řeholníci a řeholnice, členové hnutí, komunit a spolků z diecézí Čech, Moravy a Slezska: více »

Kompletní program na rok 2017 zveřejněn!

Kompletní program na rok 2017 zveřejněn!

Na výroční mariánskou konferenci 1.10.2016 v Koclířově byl zveřejněn program aktivit pořádaných Fatimským apoštolátem v roce 2017. V letošním roce je obzvlášť kladen důraz na význam Fatimského jubilea. Proto přijměte naše pozvání do Koclířova na novénu 1.mariánských sobot, tématické semináře, tradiční exercicie s významnými osobnostmi, prázdninové rekreace pro všechny věkové kategoriie. A nejen to, dále vypravujeme Národní pouť do Fatimy a další zajímavé poutě. V příštím roce přijedeme i za Vámi do regionů a také s putovní sochou Panny Marie přímo z místa jejího zjevení ve Fatimě. více »

Zahájení jubilea Fatimy - rok Fatimy

Zahájení jubilea Fatimy - rok Fatimy

Na 1.říjnovou mariánskou sobotu 1.10.2016 bylo v Koclířově otcem biskupem Josefem požehnáno 13 regionálních soch Panny Marie Fatimské a tím zahájena hlavní etapa příprav farností našich diecézí na vlastní národní slavení Jubilea na podzim 2017.
Národní pouť do Fatimy 11. - 14. 9. 2017, převzetí sochy z místa zjevení a její cesta do našich diecézí (katedrály a významná poutní místa, sympozium) a přesně za rok, na 1.říjnovou sobotu 2017 obnova zasvěcení naši země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Pověření animátoři po dohodě s duchovními správci farností symbolicky přinášejí jednu z regionálních soch na Fatimský den a předávají po modlitbě sv. růžence základní informace o slavení jubilea, předávají kartičky s hlavní modlitbou Fatimy, program slavení i národní pouti a zájemcům nabízí brožuru obsahující všechny podstatné skutečnosti o fatimských tajemstvích, včetně teologického výkladu kardinála Josefa Ratzingera. více »

Připravné fatimské dny ve farnostech

Připravné fatimské dny ve farnostech

V tomto roce 2016 pořádáme přípravné fatimské dny v jednotlivých farnostech. I Vaše farnost se může zapojit! Čeká na Vás krátký výklad o Fatimě a jejím poslání, modlitba rozjímavého svatého růžence a nakonec společná beseda a debata... více »

ČBK schválila program Fatimského jubilea

ČBK schválila program Fatimského jubilea

Česká biskupská konference na svém zasedání schválila program Fatimského jubilea. Celému jubileu Fatimy je věnován zvláštní význam nejen v ČR, ale zejména po celém světě. Připojte se k národní pouti do Fatimy, nebo přijďte pozdravit sochu Panny Marie z Fatimy při putování po katedrálách naší země... více »

 12