1.mariánské soboty - pravidelný program

  • Přidáno: 19.07.2016   |   599 čtení / zobrazení

V Jubilejním roce 2017 se koná v Koclířově novéna devíti prvních mariánských sobot
Začínáme na první lednouvou mariánskou sobotu a zakončení novény je v září 2017 a začátek hlavních oslav Fatimského jubilea


Pravidelný program

Poutě na 1. mariánskou sobotu pořádáme v Koclířově již od založení v roce 1995 Mons. Karlem Otčenáškem. Panna Maria ve Fatimě vyzývala ke slavení 1. sobot. Proto pravidelně pořádáme následující program:

10:00  Žehnání nemocným Nejsvětější svátostí oltářní

10:30  Mše sv. na úmysly poutníků (rezervace úmyslů na recepci)

13:15  Modlitba sv. růžence

14:00  Přednáška hl.hosta

15:30 Duchovní slovo na měsíc P.Pavla Dokládala a pobožnost ke sv.Filoméně - farní kostel

16:30 Mariánské večeřadlo

17:00 Mše svatá

Doprovodný program:

11:30 - 13:15 Tichá adorace v kapli P.M. Nazaretské

13:00 - 17:00 Příležitost ke svátosti smíření

15:00 Program pro děti s katechetkou

Po celý den můžete využít:

Nabídka občerstvení v Klášterní cukrárně

Prodej upomínek a předmětů náboženské úcty v prodejně Pastýř

Oběd v Restauraci Fatima

Rozsáhlý přírodní areál


1.mariánská sobota v ZÁŘÍ

Věnujte prosím pozornost akutálnímu programu v kalendáři akcí. Děkujeme za pochopení