Duchovní slovo na měsíc červen

  • Přidáno: 02.06.2017   |   58 čtení / zobrazení
Především 13. květen tohoto roku a pro naši zemi již o týden dříve na 1. sobotu - 6. května jsme zahájili vlastní slavení Jubilea Fatimy.
V národní Fatimě s diecézním biskupem Janem a ve světové Fatimě s papežem Františkem. Jsme vděční za relikvie našich - již svatých - pasáčků Františka a Hyacinty Marto a novou, velkou duchovní „posilu“ v relikvii sv. Jana Pavla II., která je nyní trvale umístěna v nově posvěcené kapli.
Velké zástupy poutníků ve Fatimě v Portugalsku společně se Svatým otcem, naším biskupem Vlastimilem, papežským prelátem Václavem Píchou (povede nyní 4. 6. v Koclířově program již 260. první soboty), dómským farářem Dr. Zdeňkem Marešem a také s naší sestrou Hankou Frančákovou a týmem TV NOE i ČT 2, poutníky z ČR na kolech i pěších, kteří jsou z Velehradu na cestě do Fatimy aj.
V národní Fatimě v Koclířově s mnoha farnostmi, skupinami, poutníky, ať na 1. sobotu či v hlavní den 13. května. A také na mnoha místech v naší zemi, kde probíhají fatimské přípravné dny a modlitby ve farnostech, komunitách a společenstvích. Děkujeme za toto prožívání Jubilea!
 
Co je podstatou slavení Jubilea Fatimy?
Jak prožít a pochopit poselství Panny Marie pro tyto dny?
Jakým způsobem „přijmout“ Pannu Marii do svého života, aby její Srdce vítězilo v mém srdci?
 
Poslední květnový den, svátek Navštívení Panny Marie nás přivedl na „návštěvu“ u Sv. otce Františka na Svatopetrském náměstí s obrazem Lidické Madony mistra Zdirada Čecha, zástupců doposud žijících dětí z vypálených Lidic před 75 lety s našimi církevními i státními představiteli,
s otcem kardinálem Dominikem i naším biskupem Janem. V bazilice St. Croce jsme s poutníky a hosty prožili mši svatou, kterou celebroval stání sekretář kardinál Pietro Parolin. V předvečer slavnosti sv. Marcelina a Pietra v titulárním chrámu kardinála Dominika Duky byl předán obraz Panny Marie Lidické. Spojení tragédie, utrpení válek vůbec s Pannou Marií a Stolcem sv. Petra. Útoky Zlého, a to ve všech podobách, a proti nim živé Slovo Ježíše při zakládání církve. „Moci pekel ji nepřemohou!“ A slova jeho Matky na konci 2. tisíciletí během hrůzné světové války: Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!
 
To vše jsou viditelné jistoty naší křesťanské naděje. Naděje, která nemůže zklamat a která je pro nás všechny zdrojem životní osobní naděje, ať jsme v jakékoliv situaci. V nemoci, bolesti, přetížení i slabosti. Jsme na cestě s Ježíšem, s Marií, sv. Josefem, pasáčky, Janem Pavlem II. i se všemi našimi spolu-pracovníky (tím myslím na vás, kteří tak neuvěřitelně vedete fatimské dny a přicházíte do farností s Pannou Marií. Upřímně vám děkuji za vaši službu) i s těmi, kteří s námi spolupracují z nebe.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi, Neposkvrněné Srdce Panny Marie, oroduj za nás!
 
V důvěře v naši společnou cestu vám všem žehnám. Váš v Kristu a Marii
Mons. Pavel Dokládal, prezident Světového apoštolátu Fatimy v ČR
 
PS: V tomto jubilejním roce máme poutní programy každou sobotu
Připravujeme pouť na Turzovku – so 24. 6. a pak se těšíme dva měsíce letních prázdnin u nás v Koclířově. Jsme připraveni vás uvítat a prožít pár krásných chvil s vámi a vašimi dětmi a pak již vstoupit do vrcholu Jubilea - národního slavení v září a na počátku října!

 

Verze pro tisk ZDE

Archiv duchovního slova najdete ZDE