Duchovní slovo na měsíc květen

  • Přidáno: 01.05.2017   |   91 čtení / zobrazení

SV. JAN PAVEL II. A PANNA MARIA FATIMSKÁ

V mariánském růžencovém roce 2003, když se připravovala 1. národní pouť ČR do Portugalska - Fatimy napsal Dominik Duka, tehdejší biskup královéhradecký, tato slova:

Naše setkání s Pannou Marií Fatimskou je vyjádřením díků za to, že Církev prošla největším pronásledováním ve své existenci, ale také díkem za Svatého otce Jana Pavla II., kterého nám Pán Bůh dal a Panna Maria ochránila. V jeho životním příběhu můžeme vyčíst ten nejhlubší důvod mariánské úcty, která vzhledem k prožitým událostem nepatří minulosti, ale stává se příslibem budoucnosti.

DÍKY VŠEM KDO PROŽIJÍ A POCHOPÍ POSELSTVÍ FATIMY PRO TYTO DNY.

 Po tomto Růžencovém roce, stačí ještě Jan Pavel II. vyhlásit rok 2005 rokem Eucharistie a v tomto roce odchází do nebe v 85 letech a sestra Lucie de Santos v Coimbře ukončuje svou životní pouť svědectví v 98 letech.

 Nyní v roce Fatimského jubilea 2017 zahajuje papež František ve Fatimě v Portugalsku hlavní slavení Jubilea pro celou univerzální církev a v naší národní Fatimě ČR otec biskup Jan Vokál požehná novou kapli sv. Jana Pavla II se vzácným relikviářem s ostatky tohoto světce. Jeho životní příběh je nám velmi dobře znám a vidíme, jak je úzce spojen s Pannou Marii, zvlášť s fenoménem Fatimy. Celá novéna od 5. 5. - 13. 5. 2017 je cestou k zahájení Jubilea v naší zemi, především pak na 1. sobotu 6. 5. 2017, kdy ve 14 hod. vyjde zásvětný průvod se sochou Panny Marie Fatimské a relikviářem sv. Jana Pavla II. Relikviář bude umístěn trvale v kostele Českomoravské Fatimy společně s pasáčky Františkem a Hyacintou, které Jan Pavel II blahořečil a nyní papež František svatořečí. Jejich relikvie jsou umístěny pod sochou Panny Marie fatimské v kostele ČM Fatimy.

 Jubileum s velkým příslibem Vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie začalo. Bude probíhat po 6 měsíců, tak, jak přicházela na tuto zem Panna Maria v Cova d´ Iria.

V Koclířově k hlavním dnům 1. mariánských sobot a Fatimských dnů každého 13. v měsíci s darem plnomocných odpustků se připojí všechny soboty a svátky, jako poutní dny a květnem, červnem, červencem a srpnem přijdeme až do 5. měsíce září, kdy národní poutí bude otevřeno naplnění Jubilea pro naši zemi.

 Nová kniha Fatima naše naděje s vloženým modlitebním sešitem Té Paní, jež zem naši navštěvuje je pozváním pro každého, aby mohl hlouběji prožít a pochopit poselství Panny Marie pro tyto dny – současnost, ve které žijeme a podobně, jako to učinil na nejvyšší úrovni sv. Jan Pavel II., uvádět toto poselství a jeho přísliby do našeho života.

 Na prahu května, jubilea, měsíce Panny Marie vám, všem blízkým a především nemocným
a trpícím žehnám a všechny vás prosím o pomoc v tyto mimořádné dny.

Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR, Českomoravská Fatima v Koclířově

 PS: Mnohým jsem nyní poslal dopis s prosbou o pomoc na jeho vlastní adresu, a také jej dáváme na tyto stránky, pokud někdo i jiný bude osloven, tak odpoví mě, ale především naší církvi a Panně Marii. A pokud 13. 5. nebudete přímo v Portugalsku, tak buďte v Českomoravské Fatimě, nebo nemocní spojení skrze TV NOE, která bude vše 12. 5. a 13. 5. 2017 přenášet.

Verze pro tisk ZDE

Archiv duchovního slova najdete ZDE