Duchovní slovo na měsíc září

  • Přidáno: 02.08.2017   |   357 čtení / zobrazení

VLASTNÍ SLAVENÍ JUBILEA V ČR ZAČÍNÁ ....

Devátá 1. mariánská sobota 2. září uzavírá novénu prvních sobot od ledna do září 2017, na kterou bezprostředně navazuje vyhlášení slavení Jubilea Fatimy v ČR v neděli 3.září 2017 společným pastýřským listem našich biskupů českých a moravských diecézí.

Do duchovního slova zařazuji několik nejzávažnějších myšlenek a výzvu našich pastýřů – biskupů, které chceme pomáhat naplňovat (nejen) v průběhu měsíce od 3.9. - 7.10.2017:

V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé údolí Cova d´Iria, které je součástí obce Fatima, kde se před sto lety zjevila třem malým pasáčkům – sv. Hyacintě, sv. Františkovi Marto a Lucii dos Santos – Matka Boží Panna Maria.Panna Maria vyzvala k pokání za neúctu, rouhání a lhostejnost, kterými je Bůh ve světě urážen. Znovu tak zdůrazňuje slova, jimiž Kristus začal své veřejné působení: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15). Obrácení není totiž jen počátkem naší víry, ale neustálou potřebou a živou formou víry. Jen, když se budeme neustále odvracet od hříchu, jehož přitažlivost na tomto světě trvá a vyžaduje stálé úsilí se mu vzpírat – a to skutky lásky a milosrdenství – máme šanci proměnit svět. Fatimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit svět k lepšímu podle Kristova příkladu. Je to také naše výzva, výzva vašich pastýřů – biskupů – vám všem: dětem a mládeži na začátku školního roku, rodinám, farnostem. Mějme odvahu měnit svět k lepšímu! Naše pouť do Fatimy, které se mnozí zúčastníte a při které nám ve výroční den zjevení 13. září bude předána socha Panny Marie Fatimské, jakož i putování této milostné sochy po našich katedrálách ať jsou velkým poděkováním za dar svobody, zároveň však i novým rozhodnutím uskutečňovat tuto výzvu: Mějme odvahu měnit svět k lepšímu! Rovněž tak zveme k účasti na pokračování této pouti díků, jímž bude putování sochy Panny Marie Fatimské po diecézích a poutních místech naší vlasti. Organizaci svěřujeme Českomoravské Fatimě a vás prosíme o podporu jak při duchovní přípravě, tak při vlastním organizování jednotlivých poutí. Slavení jubilea Fatimy v České republice bude zakončeno o svátku Panny Marie Růžencové v Českomoravské Fatimě v Koclířově odevzdáním se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpění a všechny lidské naděje, Ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, jímž se silou Ducha Svatého obracíme přímo k Tvému Srdci.“

Tolik citace z pastýřského listu, který najdete celý jak v Katolickém týdeníku č.35, tak na webových stránkách jubilea www.fatima2017.cz

Sv.Jan píše: „V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě“ (Jan 19,27). To je vůle Ježíše Krista, protože on chce, aby všechna Jeho vítězství v tomto i budoucím čase byla spojována s ní - s Marií! Národní pouť do Fatimy, kterou mohou sledovat i ti, kteří se jí neúčastní prostřednictvím přímých přenosů ve vysílání Tv NOE ve dnech 12. - 13.9.2017, cesta Panny Marie v našich diecézích, katedrálách a na poutních místech, mimořádné Sympozium o Fatimě ve dnech 4.-7.10.2017, kterého se může kdokoliv z vás osobně účastnit a přihlásit se, tak samotné svěření a zasvěcení naší země 7.10.2017 je darem vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

S vámi nemocnými, trpícími v hlubokém spojení, vděčnosti, vzájemnosti a jednotě

Váš v Kristu a Mari Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR


Verze pro tisk ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE