Mladí putovali za fatimským tajemstvím

  • Přidáno: 01.02.2017   |   60 čtení / zobrazení
Uctívání Panny Marie, to není záležitostí několika starých babiček.

To, že poselství Matky Boží i po sto letech oslovuje také dnešní mládež, bylo zřejmé v sobotu 28.1., kdy se vydali mladí z chrudimského vikariátu na pěší pouť s názvem Putování za fatimským tajemstvím, aby tak rozjímali o dnešním světě, jeho potřebách a o tom, jak sami mohou dílem vlastním přispět, aby to, o co Panna Maria při fatimských zjeveních prosila, bylo naplněno. Ty, kteří se nezalekli zimy, čekala tedy pěší cesta do nedalekých Slatiňan, ke Školským sestrám sv. Františka. To, že se cestou mladí modlili radostný růženec, bylo samozřejmostí. Nad to však mládež s sebou dostala zašifrované texty obsahující informace o dětech z Fatimy a o průběhu zjevení Panny Marie. Ve slatiňanském klášteře čekaly poutníky nejen buchty s čajem.

Při mši svaté si účastníci poutě vyslechli promluvu kněze Pavla Jägra, který mimo jiné zdůraznil: „ Je potřeba věřit Bohu, zvláště putujeme-li po neznámých životních stezkách…“ A aby si mladí uvědomili, jak důležité je žít ve společenství, kde se mohou jeden o druhého opřít, dostali na zpáteční cestu do Chrudimi otázky, týkajících se Panny Marie. Úkolem bylo je správně zodpovědět, pokud chtěli dostat klíče k zašifrovaným textům. Spojením vzájemných sil se nakonec podařilo rozluštit šifrovaný text o Fatimě, který páter Vladimír Novák navíc doplnil zajímavým vyprávěním o dětech z Fatimy a třech tajemstvích, která jim byla zjevena. „Přestože některé poutníky překvapila pro pouť poměrně netypická okružní trasa, rozcházeli se všichni domů v radostné náladě se spoustou nových informací a podnětů do svých životů“, říká Anežka Burešová, vikariátní zástupkyně, která byla jednou z organizátorů Putování za fatimským tajemstvím.

PŘEVZATO Z BIHK.CZ