Teologicko - pastorální sympozium FATIMA NAŠE NADĚJE

  • Přidáno: 30.08.2017   |   132 čtení / zobrazení
Středa 4.10. – sobota 7. 10. 2017 · Hradec Králové a ČM Fatima Koclířov

1. den - středa 4. 10. 2017 - HRADEC KRÁLOVÉ, Nové Adalbertinum, Velké nám. 32
Od 8.30 hod. registrace
10.00 hod. Zahájení teologicko-pastorálního sympozia, úvodní slovo biskup Mons. Jan Vokál
10.30 – 11.30 hod. „Fatima-projekt záchrany lidstva“ přednáška: Mons. Tomáš Galis, sídelní biskup diecéze Žilina a prezident WAF na Slovenku
11.30 – 12.30 hod. „Vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie“ přednáška: P. Cyril Vojtěch Kodet OCarm., následuje  Polední přestávka, možnost oběda, občerstvení;
14.00 – 15.00 hod. „Význam aktualizačních zjevení pro církev“ přednáška: ThLic. David Bouma ThD.;
15.00 – 16.00 hod. „Neposkvrněné Srdce Panny Marie jako „srdce“ Fatimského poselství“ přednáška: PhDr. Štěpán Maria Filip OP ThD.;
16.00 hod. „Maria a Eucharistie“ přednáška P. Mgr. Jan Paseka, biskupský vikář pro pastoraci
17.00 hod. Modlitební cesta s Pannou Marií Fatimskou z biskupské rezidence do katedrály OS; Modlitba sv. růžence – tajemství Světla s meditacemi a přípravou obnovy zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie;
18.30 hod. Pontifikální mše sv. - hlavní celebrant Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královéhradecký, koncelebrují kněží diecéze; Te Deum a obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie; Modlitební ztišení s Pannou Marií Fatimskou

Sympozium dále pokračuje ve dnech 5. -7. 10. 2017 v českomoravské Fatimě v Koclířově. Ve 20 hod. odjíždí od zimního stadionu bus z HK do Koclířova, zde ubytování a další program.
.
2. den - čtvrtek 5. 10. 2017 KOCLÍŘOV, Českomoravská Fatima
9.15 hod. společná modlitba sv. růžence s meditací
10.00 hod. pontifikální mše sv. - hl. celebrant J.E.Mons. Tomáš Galis následuje přednáška „Fatima-projekt záchrany lidstva“
14-16.00 hod. „Neposkvrněné Srdce Panny Marie jako „srdce“ Fatimského poselství“ - PhDr. Štěpán Maria Filip OP, ThD. a ThLic. David Bouma, Th.D.

3.den - pátek 6. 10. 2017 KOCLÍŘOV, Českomoravská Fatima
9.30 – 12.00 hod. „Církev zasvěcená - ekleziologické výzvy symbolismu Fatimy“ - přednáší Dr. Pedro Valinho, Portugalsko-Fatima „100 let Fatimy - od vzpomínek k závazku“ - přednáší Nuno Prazéres z portugalské Fatimy, generální sekretář WAF - Světového apoštolátu Fatimy
14 – 16.00 hod. „Aktuálnost poselství Fatimy“ - přednáší P. Vítor Coutinho, vícerektor z portugalské Fatimy „Aktuální otázky – ožehavá témata poselství Fatimy ve světle různých interpretací“ - diskuse s hlavními hosty sympozia.

HLAVNÍ DEN SYMPOZIA A JUBILEA FATIMY: s primasem českým a arcibiskupem pražským, J.Em. kardinálem Dominikem Dukou OP
7:00 hod. ukončení noční adorace s Pannou Marií Fatimskou v kostele ČM Fatimy
7:30 hod. modlitba radostných tajemství sv. růžence – svátostné požehnání
9:30 hod. modlitba tajemství růžence Světla s rozjímáním za jednotlivé stavy ·
10:30 hod. PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ · kardinál DOMINIK DUKA OP, předseda ČBK, primas český, arcibiskup pražský, biskupové a kněží - na hlavní tribuně v areálu sv. Jana Pavla II. v ČM Fatimě v Koclířově ·
12:00 hod. na hlavní tribuně areálu sv. Jana Pavla II. se uskuteční odevzdání - svěření Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni - ZASVĚCENÍ BOHU / Následuje zásvětný průvod z areálu sv. Jana Pavla II. do poutního kostela sv. Filomény / Závěrečné Te Deum / Osobní „úklona úcty“ Panně Marii Fatimské v čase od 13 do 16 hod. v kostele sv. Filomény

14:30-16 hod. závěrečný KULATÝ STŮL sympozia Fatimy otevřený i všem poutníkům 1. soboty
(kulatý stůl bude probíhat v kostele Fatimy nebo na hlavní tribuně – vždy s ozvučením a přenosy)
U závěrečného Kulatého stolu sympozia 7.10. 2017 zasednou s o. kardinálem Dominikem Dukou o. biskup Jan Vokál a hlavní hosté
sympozia Pedro Valinho, Nuno Prazéres a P. Vítor Coutinho.
16:00 hod. ukončení osobního uctívání Panny Marie Fatimské společnou modlitbou rozjímavého svatého růžence podle programu ve Fatimě
17:00 hod. MŠE SVATÁ 1. mariánské soboty v kostele ČM Fatimy / Zakončení hlavního poutního dne Jubilea Fatimy v ČR
20:00 hod. ADORACE a noční bdění s Pannou Marií fatimskou

Neděle 8. 10. 2017
9:00 hod. modlitba sv. růžence, zakončení adorace, svátostné požehnání
10:00 hod. farní mše sv. · průvod k památníku Anděla míru a ČR a společná


Přijímáme přihlášky: na celý seminář - 4 dny (účastnický poplatek 300 Kč) / jednodenní (účastnický poplatek 90 Kč) / Účastnický poplatek se hradí při registraci - přihlášky kněží i laiků k účasti – e-mail: recepce@cm-fatima.cz, tel.: 731 646 800. Pokud žádáte zajištění ubytování v Koclířově a stravování - uveďte v přihlášce. Je možné využít cestu autobusem z Hradce Králové do Koclířova - 4. 10. ve 20:00 hod. odjezd z HK – uveďte v přihlášce.