V Koclířově začalo Jubileum Fatimy

  • Přidáno: 21.10.2016   |   172 čtení / zobrazení
Třináct soch Královny posvátného růžence – Panny Marie Fatimské – se vydalo první mariánskou sobotu růžencového měsíce října z Koclířova do regionů Čech, Moravy a Slezska. Začala příprava na Jubileum Fatimy, které připomene sto let od zjevení v portugalské vesničce.

Fatimským pasáčkům – desetileté Lúcii Santosové, devítiletému Franciscovi a sedmileté Jacintě Martovým – se v roce 1916 nejprve třikrát zjevil anděl. Poté od května do října 1917, vždy 13. den v měsíci, navázalo zjevení Panny Marie s příslibem: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Do centra Českomoravské Fatimy v Koclířově, které tuto formu mariánské úcty trvale připomíná, přijeli na zahájení jubilea v České republice nejen figuranti pasáčků, ale zejména členové mariánského hnutí ze všech diecézí Čech a Moravy. Dorazila více než tisícovka věřících, kteří se zde zúčastnili setkání, při němž královéhradecký pomocný biskup Josef Kajnek požehnal zmíněných třináct sošek Panny Marie Fatimské. „Ty se stanou viditelným symbolem a průvodcem jubilea v našich farnostech,“ vysvětluje P. Pavel Dokládal, který má na starosti organizaci oslav. „Česká biskupská konference rozhodla, že oslavy budou celonárodní, proto jsme pro návštěvy farností připravili nejen jednotlivé ‚putovní‘ sochy, ale také řadu materiálů, aby se lidé mohli modlit a na výročí se připravit,“ vysvětluje jedna z organizátorek Hana Frančáková. Sochy Panny Marie Fatimské totiž do farností na požádání doprovodí animátoři, aby zde uspořádali tzv. Fatimský den. Při něm předají věřícím kartičky s modlitbou jubilea, základní informace a brožuru s textem autentického
poselství. „Současně animátoři seznámí věřící s programem jubilea, průběhem národní poutě do Fatimy i s programem cesty sochy Panny Marie Fatimské z místa zjevení v Cova d´Iria do našich katedrál a na hlavní poutní místa,“ vysvětluje P. Dokládal. Příští rok 13. září se vypraví poutníci spolu s biskupy na pouť až do Fatimy. Zpět dovezou sochu, která bude putovat po českých a moravských diecézích. „Chceme teď navštěvovat farnosti, aby se lidé o tomto zjevení a jubileu vůbec dozvěděli. Papež Benedikt XVI. v době svého pontifikátu připomněl, že fatimské poselství nijak nezastaralo. Současný papež pak po svém zvolení zasvětil svůj pontifikát právě Panně Marii Fatimské,“ prozrazuje P. Dokládal. Více informací o slavení Jubilea Fatimy lze nalézt na www.fatima2017.cz.
JIŘÍ MACHÁNĚ - KATOLICKÝ TÝDENÍK

Duchovní správci i samotní věřící mohou po dohodě s duchovním správcem požádat o uspořádání tzv. Fatimského dne ve své farnosti. Obrátit se lze přímo na centrum Českomoravské Fatimy v Koclířově, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz, mobil: 731 598 752 (Ing. Hana
Frančáková) nebo 731 598 751 (P. Pavel Dokládal). Fatimské dny se mohou uskutečnit v každé farnosti od října 2016 až do konce června 2017.

Zjevení Panny Marie ve Fatimě

Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lúcii Santosové, devítiletému Franciscovi a sedmileté Jacintě Martovým. Po této duchovní přípravě se každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 zjevovala dětem Panna Maria. Cyklus šesti zjevení byl završen slunečním zázrakem. Podle Lúciiny zprávy svěřila Panna Maria dětem tři tajemství,
známá jako tři fatimská tajemství. Děti žádala, aby činily pokání a oběti za spásu hříšníků, a nabádala je, aby se každý den modlily růženec. Opakovaně zdůrazňovala, že tato modlitba je klíčem k osobnímu pokoji i světovému míru. I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy, byla tato mariánská zjevení 13. října 1930 po důkladném teologickém šetření uznána církví jako pravá.