Kalendář akcí
 Jubilejní logo
 Anketa
Co bychom měli vylepšit v Koclířově?

Program
25%

Přírodní areál
19%

Ubytování
11%

Restauraci Fatima
30%

Klášterní cukrárnu
14%

Zveřejňujeme podrobný program PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE Z FATIMY

  • Přidáno: 28.06.2017   |   273 čtení / zobrazení
Česká biskupská konference na svém zasedání schválila program Fatimského jubilea. Celému jubileu Fatimy je věnován zvláštní význam nejen v ČR, ale zejména po celém světě. Připojte se k národní pouti do Fatimy nebo přijďte na program putování milostné sochy Panny Marie z Cova d´Iria ve Fatimě v katedrálách českých i moravských diecézí a na poutních místech.

Podrobný program v jednotlivých diecézí naleznete zde:
VERZE PRO TISK ZDE

 
FATIMA 1917 - 2017 – SLAVENÍ JUBILEA V ČR
 
Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě 100. výročí zjevení Panny Marie v Cova d´Iria, převezme z místa zjevení předseda ČBK primas český a arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP milostnou sochu Panny Marie Fatimské.
 
PROGRAM POUTI SOCHY PANNY MARIE FATIMSKÉ V DIECÉZÍCH ČECH A MORAVY:
 
ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ
Pátek 15. 9. 2017 – Památka Panny Marie Bolestné
slavnostní zahájení poutě milostné sochy Panny Marie Fatimské v katedrálách a na poutních místech diecézí Čech a Moravy.

 
PRAHA KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA - PÁTEK 15. 9. 2017
16:00 hod. Fatima - výzva k modlitbě a pokání. Meditace - modlitba v katedrále u milostné sochy Panny Marie Fatimské - Mons. Pavel Dokládal a Ing. Hana Frančáková z ČM Fatimy Koclířov / 17:00 hod. Pontifikální mše sv. - hlavní celebrant a kazatel arcibiskup pražský a primas český kardinál Dominik Duka OP, koncelebrují kněží z arcidiecéze; 18:30 hod. Znamení úcty - společná cesta z katedrály na Loretánské náměstí - Modlitba za Prahu a arcidiecézi -Te Deum, národní a fatimská hymna
 
KATEDRÁLA SV. KLIMENTA - APOŠTOLSKÝ EXARCHÁT - Sobota 16. 9. 2017
(Praha, Haštalské náměstí 4)
10:00 hod. slavnostní uvítání Panny Marie Fatimské
10:15 hod. liturgie východního obřadu - celebruje biskup - apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko  12:00 hod. společná modlitba v katedrále sv. Klimenta
12-15 hod. ztišení, meditace, modlitby společenství – římsko- i řeckokatolické
 
PROGRAM NA POUTNÍCH MÍSTECH PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE
Svatá Hora - středa 27. 9. 2017
15.00 modlitba růžence, možnost svátosti smíření / 16.00 výklad
17.00 mše svatá; po skončení průvod zakončený uctíváním sochy Panny Marie Fatimské
 
Stará Boleslav při národní Svatováclavské pouti ve čtvrtek 28. 9. 2017
 
DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ
katedrála sv. Mikuláše v 9:30 hod. zahájení kněžského dne českobudějovické diecéze slavnostním přivítáním sochy Panny Marie Fatimské. Pontifikální mše sv., koncelebrují kněží diecéze - hl. celebrant světící biskup českobudějovický Mons. Mgr. Pavel Posád, po mši sv. Fatima - výzva k modlitbě a pokání, přednáška
pro kněze, společná modlitba a závěrečné slovo diecézního
biskupa Mons. ThDr. Vlastimila Kročila.
 
Ztišení k modlitbě a meditaci v katedrále v přítomnosti milostné sochy Panny Marie Fatimské v čase od 12:30-14:30 hod. vedou modlitební skupiny a společenství.
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE KATEDRÁLA SV. MIKULÁŠE - Pondělí 18. 9. 2017
Setkání diecéze - zahájení v 15:00 hod. modlitbou k Božímu Milosrdenství
Modlitba sv. růžence - tajemství Světla za jednotlivé stavy
16:00 hod. Fatima naše naděje, výklad o poslání Fatimy pro dnešní svět
16:30 hod. slavná pontifikální mše sv.- hl. celebrant otec biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil
Po mši sv. - znamení úcty - společný průvod se sochou Panny Marie Fatimské
Zásvětná modlitba, Te Deum a závěrečná hodinka ztišení a meditace a osobní uctění / Následuje cesta na poutní místo Dobrá Voda u Nových Hradů
 
PROGRAM NA POUTNÍCH MÍSTECH ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE
 
Dobrá Voda u Nových Hradů - pondělí 18. 9. 2017
22:00 hod. uvítání sochy Panny Marie Fatimské a noční adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a bdění s Pannou Marii Fatimskou.
Dobrá Voda u Nových Hradů  - úterý 19. 9. 2017 - 10:00 hod. sv. růženec; 11:00 hod. mše sv. v německém jazyce / od 12:30 hod. ztišení k modlitbě a meditaci
15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství
16:00 hod. modlitba sv. růžence - tajemství Světla za jednotlivé stavy
17:00 hod. promluva Fatima naše naděje
17:30 hod. pontifikální mše sv. - hl. celebrant otec biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil / na závěr společná zásvětná modlitba a průvod se sochou Panny Marie Fatimské - rozloučení a odjezd do Klokot v 19:30 hod.
Klokoty u Tábora - úterý 19. 9. 2017 - od 20 hod. svátost smíření
20:30 hod. zpívané Klokotské hodinky
21:00 hod. - zahájení v kostele - modlitba sv. růžence a slavnostní přivítání milostné sochy Panny Marie Fatimské a pontifikální mše sv. - hl. celebrant světící biskup Mons. Mgr. Pavel Posád
Po mši sv. zásvětná modlitba, osobní „úklona úcty“, zpívané litanie, noční bdění
Klokoty u Tábora - středa 20. 9. 2017 / 7-10 hod. ranní chvály, sv. růženec, Klokotské hodinky / 10:00 hod. mše sv.- hl. celebrant Mons. Pavel Dokládal, zásvětná modlitba, litanie, osobní úcta / 11:45 hod. Anděl Páně v kostele - malý průvod / 12:00 hod. rozloučení a odjezd za zvuku klokotských zvonů do Plzně
 
DIECÉZE PLZEŇSKÁ
PLZEŇ
Středa 20. 9. 2017 – přivítání milostné sochy Panny Marie Fatimské v Plzni
15.00 hod. Modlitba sv. růžence, výklad Fatima naše naděje
16.30 hod. Pontifikální mše sv. - hlavní celebrant a kazatel Mons. Tomáš Holub, sídelní biskup plzeňský / Te Deum a svěření diecéze Neposkvrněném Srdci Panny Marie a skrze ni Bohu / Možnost osobního uctění, ztišení
 
DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ
LITOMĚŘICE
KATEDRÁLA SV. ŠTĚPÁNA- Pátek 22. 9. 2017
10:00 hod. Slavnostní přivítání milostné sochy Panny Marie Fatimské – modlitba a pozdravy hostů
10:30 hod. Pontifikální mše sv. - koncelebrují kněží litoměřické diecéze
12-14 hod. Osobní ztišení v modlitbě a meditaci - poselství Fatimy
14:00 hod. Modlitba sv. růžence - promluva na téma Fatima naše naděje
Zasvěcení - svěření diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Zakončení slavnosti modlitební cestou se sochou Panny Marie Fatimské (Dómské náměstí) / Te Deum a svátostné požehnání.
 
DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ
HRADEC KRÁLOVÉ - Středa 4. 10. 2017
10-17 hod. teologicko-pastorální sympozium o Fatimě  (bude pak pokračovat ve dnech 5.-7. 10. 2017 v Českomoravské Fatimě v Koclířově u Svitav)
17:00 hod. zahájení průvodu se sochou Panny Marie Fatimské z biskupství, přes Velké nám. do katedrály. Zde modlitba růžence Světla s modlitbou za jednotlivé stavy - Fatima naše naděje. / 18:30 hod. slavná pontifikální mše sv. - hl. celebrant a kazatel otec biskup Mons. Jan Vokál
Na závěr modlitba za diecézi - zasvěcení a osobní ztišení, meditace v přítomnosti Panny Marie Fatimské (účastníci sympozia ve 20 hod. odjezd busem do Koclířova)
 
Hlavní poutní místo diecéze - Hora Matky Boží u Králík uvítá sochu Panny Marie Fatimské o slavnosti sv. Václava - na státní svátek ve čtvrtek 28. 9. 2017 / 17:00 hod. uvítání a společný průvod a modlitba sv. růžence Světla za jednotlivé stavy a promluva „Fatima naše naděje“/ 18:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv., zasvěcení a modlitební cesta s Pannou Marií Fatimskou
 
Národní centrum Fatimy - Českomoravská Fatima v Koclířově u Svitav - diecéze královéhradecká - slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské druhý den sympozia ve čtvrtek 5. 10. 2017
 
10:00 hod. následuje pontifikální mše sv. - hl. celebrant a kazatel sídelní biskup diecéze Žilina a prezident Světového apoštolátu Fatimy na Slovensku Mons. Tomáš Galis.
 
Po mši sv. pokračuje program sympozia.
pátek 6.10. 2017 - celodenní program sympozia se mší sv. v 18:00 hod.
 
1. mariánská sobota a svátek Panny Marie Růžencové 7.10.2017
9:30 hod.
modlitební hodina s Pannou Marii za náš národ a celou ČR
10:30 hod. hlavní pontifikální mše sv. s obnovou zasvěcení - hl. celebrant a kazatel předseda ČBK primas český a arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP
12:00 hod. na hlavní tribuně areálu sv. Jana Pavla II. se uskuteční
odevzdání - svěření Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni - ZASVĚCENÍ BOHU /
Následuje zásvětný průvod z areálu Jana Pavla II do poutního kostela sv. Filomény / Závěrečné Te Deum / Osobní „úklona úcty“ Panně Marii Fatimské od 13-16 hod. nepřetržitě v kostele sv. Filomény
 
14:30-16 hod. závěrečný Kulatý stůl sympozia Fatimy otevřený i všem poutníkům I. soboty (kulatý stůl bude probíhat v kostele Fatimy nebo na hlavní tribuně - vždy ozvučení a přenosy)
 
16:00 hod. ukončení osobního uctívání Panny Marie Fatimské společnou modlitbou rozjímavého svatého růžence podle Fatimy
 
17:00 hod. mše sv. I. mariánské soboty v kostele Fatimy
Zakončení hlavního poutního dne Jubilea Fatimy v ČR
Závěrečné přednášky semináře s poselstvím Fatimy pro ČR
17:00 hod. mše svatá 1. mariánské soboty
 
Neděle 8. 10. 2017 - 9:00 hod. adorace a modlitba sv. růžence
10:00 hod. farní mše sv. – průvod k památníku Anděla míru a ČR a společná modlitba na závěr pouti Panny Marie Jubilea Fatimy v ČR 
 
DIECÉZE BRNĚNSKÁ
BRNO
KATEDRÁLA SV. PETRA A PAVLA – PETROV - Neděle 17. 9. 2017
10:00 hod. Zahájení - Přivítání sochy Panny Marie fatimské v Brně
10:30 hod. mše sv. - hlavní celebrant a kazatel – děkan slavkovský P. Milan Vavro,             diecézní poutní referent a koordinátor slavení Jubilea Fatimy v brněnské diecézi / 12:00 hod. modlitba Anděl Páně a zahájení modliteb a meditací farností, hnutí, komunit / Společenství v katedrále v přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské / 15:00 hod. program slavnostního setkání diecéze v katedrále při Jubileu Fatimy - světící biskup Mons. Pavel Konzbul - úvodní slovo
Tajemství růžence Světla - přípravná modlitba k zasvěcení jednotlivých stavů
(děti, mladí, rodiny, senioři, duchovenstvo) / Fatima - výzva k modlitbě a pokání        (výklad o významu fatimského proroctví zasahující přes uplynulé století do současnosti)   Mons. Pavel Dokládal a Ing. Hana Frančáková
16:30 hod. hlavní mše sv. - celebruje otec biskup Mons. Pavel Konzbul a kněží brněnské diecéze
ZNAMENÍ ÚCTY – slavnostní průvod děti, mladých, krojovaných - společná cesta s Pannou Marií Fatimskou přes Dominikánské nám. na Zelný trh - modlitba za město Brno a diecézi - zakončení v katedrále, Te Deum a hymna Fatimy.
Na hlavní odpolední program bude převlékání kněží, jáhnů (alba a bílá štola), ministrantů a akolytů - budou mít v katedrále, stejně jako řeholníci a řeholnice a krojovaní vyhrazená místaa po mši sv. jdou v čele průvodu s Pannou Marií.
 
PROGRAM NA POUTNÍCH MÍSTECH BRNĚNSKÉ DIECÉZE
ŽAROŠICE, POUTNÍ KOSTEL - Sobota 30. 9. 2017
17:00 hod. slavnostní přivítání milostné sochy Panny Marie Fatimské
a modlitba sv. růžence za jednotlivé stavy a promluva Fatima naše naděje
18:00 hod. slavná pontifikální mše sv. - hl. celebrant a kazatel světící biskup českobudějovický Mons. Mgr. Pavel Posád,
Zásvětná modlitba a mariánský průvod s Pannou Marií Fatimskou
20:00 hod. adorace, svátostné požehnání a rozloučení se sochou Panny Marie
20:45 hod. odjezd do Křtin / 20:30 hod. sv. růženec - rádio Proglas - farnost Křtiny
 
KŘTINY - Sobota 30. 9. 2017 22:00 hod. uvítání Panny Marie Fatimské ve Křtinách a noční bdění v bazilice u Panny Marie
 
KŘTINY -  Neděle 1. 10. 2017
6:00 hod. Anděl Páně a ranní modlitba / 7:30 hod. mše sv. - P. Jan Krbec
8:30-10:30 hod. modlitby růžencových tajemství s příležitostí osobního uctění sochy Panny Marie Fatimské / 10:30 hod. slavná mše sv. - hl. celebrant a kazatel Mons. Pavel Dokládal - společná modlitba zasvěcení - odevzdání Panně Marii jejímu Neposkvrněnému Srdci / 12:00 hod. Anděl Páně a odpolední poutní program
 
DIECÉZE OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
Sobota 23. 9. 2017 -  KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE V OSTRAVĚ
10:00 hod. slavnostní zahájení a přivítání sochy Panny Marie Fatimské
10:30 hod. pontifikální mše sv. koncelebrují kněží z diecéze
12-14 hod. osobní ztišení v modlitbě a meditaci - poselství Fatimy
14:00 hod. modlitba sv. růžence a promluva na téma „Fatima naše naděje“
Obnova zasvěcení - svěření diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Slavnostní modlitební cesta se sochou Panny Marie Fatimské se zakončením v katedrále / Te Deum a svátostné požehnání
 
PROGRAM NA POUTNÍCH MÍSTECH OSTRAVSKO-OPAVSKÉ  DIECÉZE
Pátek 29. 9. 2017 - BAZILIKA PANNY MARIE VE FRÝDKU
10:00 hod. zahájení a slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské z místa zjevení ve Fatimě -  společná modlitba sv. růžence / 11:00 hod. koncelebrovaná mše sv. a zásvětný průvod se sochou Panny Marie
13:00 hod. promluva na téma „Fatima naše naděje“ , Te Deum a závěrečné požehnání s modlitbou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
 
POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE POMOCNÉ - MARIA HILF-Pátek 29.9. 2017
16.30 hod. Zahájení a slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské z místa zjevení ve Fatimě - společná modlitba sv. růžence
17.30 hod. Koncelebrovaná mše sv. a zásvětný průvod se sochou Panny Marie
19.00 hod. Promluva na téma Fatima naše naděje - Te Deum a modlitba zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Následuje osobní ztišení a meditace v poutním chrámu - poselství Fatimy
 
ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ
OLOMOUC
KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA - NEDĚLE 24. 9. 2017
10:00 hod. přivítání sochy Panny Marie Fatimské v Olomouci
Slavná pontifikální mše sv. hlavní celebrant a kazatel, metropolita Moravy, J.E. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
12:00 hod. modlitba Anděl Páně a zahájení modliteb a meditací farností, hnutí, komunit / Společenství v katedrále v přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské
15:00 hod. program setkání diecéze v katedrále při Jubileu Fatimy
Zahájení - Tajemství růžence Světla - přípravná modlitba k zasvěcení jednotlivých stavů (děti, mládež, rodiny, senioři, duchovenstvo), Fatima - výzva k modlitbě a pokání (výklad o významu poselství Fatimy, zasvěcení, sv.růženec, 1.mariánské soboty) / 16:30 hod. mše sv. v katedrále
Po mši sv. - Znamení úcty - slavnostní průvod dětí, mladých, krojovaných - společná cesta s Pannou Marií Fatimskou, modlitba zasvěcení města Olomouc a arcidiecéze – zakončení  v katedrále
Te Deum a hymna Fatimy
PROGRAM NA POUTNÍCH MÍSTECH OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
Pondělí 25. 9. 2017 - OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
16:00 hod. slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské
Následuje program modlitby sv. růžence, výklad Fatima naše naděje
Hlavní mše sv. – zasvěcení - svěření Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, osobní ztišení, meditace
 
Úterý 26. 9. 2017 – VELEHRAD - 17:00 hod. slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské , Promluva „Fatima naše naděje“, modlitba sv. růžence; 18:00 hod. mše sv. - hl. celebrant a kazatel Mons. Pavel Dokládal, společné svěření - odevzdání Neposkvrněnému Srdci Panny Marie - osobní ztišení a uctění sochy Panny Marie Fatimské
 
Sobota 30. 9. 2017 - SVATÝ HOSTÝN
10:00 hod. slavnostní uvítání sochy Panny Marie Fatimské před Svatohostýnskou bazilikou / 10:15 hod. slavná koncelebrovaná mše sv. Hlavní celebrant generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík Po mši sv. zásvětný průvod na venkovní tribunu - zde modlitba sv. růžence, osobní ztišení, výklad Fatima naše naděje
12:30 hod. Procesí do baziliky / 13:00 hod. Te Deum a svátostné požehnání, rozloučení a odjezd
 
Teologicko - pastorální sympozium FATIMA NAŠE NADĚJE
4. -7. 10. 2017 · Hradec Králové a ČM Fatima Koclířov
Středa 4. 10. 2017 , Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Velké nám. 32
8:30 hod. registrace / 10:00 hod. zahájení /10:30-12:30 hod. dopolední blok     
14-16 hod. odpolední blok / 17:00 hod. zásvětný průvod na Velkém náměstí
18:30 hod. pontifikální mše svatá v katedrále - zasvěcení diecéze
 
Čtvrtek 5. 10. a pátek 6. 10. 2017, Koclířov, Českomoravská Fatima /
10-12 hod. Dopolední blok · 14-16 hod. Odpolední blok · 18:00 hod. Modlitba sv. růžence a mše svatá  · Celonoční adorace
 
7. 10. 2017 - 1. sobota, svátek Panny Marie Růžencové
hlavní den s obnovou zasvěcení
Dopolední program:  9:30 hod. modlitba · 10:30 hod. pontifikální mše svatá · kardinál Dominik Duka OP, biskupové a kněží - na hlavní tribuně v areálu sv. Jana Pavla II. v ČM Fatimě v Koclířově · 12.00 hod. zasvěcení / Odpolední program
 
Přijímáme přihlášky: na celý seminář - 4 dny (účastnický poplatek 300 Kč) / jednodenní (účastnický poplatek 90 Kč)
 
Účastnický poplatek se hradí při registraci - přihlášky kněží i laiků k účasti –
e-mail: recepce@cm-fatima.cz, tel. 731 646 800 . Pokud žádáte zajištění ubytování v Koclířově a stravování - uveďte v přihlášce. Je možné využít cestu autobusem z Hradce Králové do Koclířova - 4. 10. ve 20:00 hod. odjezd z HK – uveďte v přihlášce.
 
Seminář Fatima naše naděje:
J.Em. kardinál Dominik Duka OP, Praha, J.Ex. Mons. Tomáš Galis, Slovensko – Žilina; J.Ex. Mons. Jan Vokál, Hradec Králové; J.Ex. Mons. Vlastimil Kročil, České Budějovice
Zahraniční přednášející z Portugalska (anglicky, německy - tlumočení do českého jazyka)
P. Vítor Coutinho, vícerektor poutního místa ve Fatimě ·  Dr. Pedro Valinho ·  Nuno Prazéres- vedoucí sekretariátu Světového apoštolátu Fatimy
Dále přednáší ThLic.David Bouma, Th.D., PhDr.Štěpán Maria Filip OP, Th.D., P.Mgr. Jan Paseka, Mons. Pavel Dokládal
Vedoucí semináře: Ing. Hana Frančáková
ČESKOMORAVSKÁ FATIMA KOCLÍŘOV U SVITAV
1. mariánská sobota – svátek Panny Marie Růžencové ·  
7.10.2017 hlavní den s obnovou zasvěcení
 
 
 
7 hod. ukončení noční adorace s Pannou Marií Fatimskou v kostele ČM Fatimy / 7:30 hod. modlitba radostných tajemství sv. růžence - svátostné požehnání
 
 
 
9:30 hod. modlitba tajemství růžence Světla s rozjímáním za jednotlivé stavy · 10:30 hod. pontifikální mše svatá · kardinál Dominik Duka OP, předseda ČBK, primas český, arcibiskup pražský, biskupové a kněží - na hlavní tribuně v areálu sv. Jana Pavla II. v ČM Fatimě v Koclířově ·
12:00 hod. na hlavní tribuně areálu sv. Jana Pavla II. se uskuteční
odevzdání - svěření Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni - ZASVĚCENÍ BOHU /
Následuje zásvětný průvod z areálu Jana Pavla II do poutního kostela sv. Filomény / Závěrečné Te Deum / Osobní „úklona úcty“ Panně Marii Fatimské v čase od 13 do 16 hod. v kostele sv. Filomény
 
 
14:30-16 hod. závěrečný kulatý stůl sympozia Fatimy otevřený
i všem poutníkům 1. soboty (kulatý stůl bude probíhat v kostele Fatimy nebo na hlavní tribuně - vždy s ozvučením a přenosy)
 
16:00 hod. ukončení osobního uctívání Panny Marie Fatimské společnou modlitbou rozjímavého svatého růžence podle Fatimy
 
17:00 hod. MŠE SVATÁ 1. mariánské soboty v kostele
ČM Fatimy / Zakončení hlavního poutního dne Jubilea Fatimy v ČR
 
20:00 hod. ADORACE a noční bdění s Pannou Marií fatimskou
 
 
Neděle 8. 10. 2017
9:00 hod. modlitba sv. růžence, zakončení adorace, svátostné požehnání  
10:00 hod. farní mše sv. ·  průvod k památníku Anděla míru a ČR a společná modlitba na závěr pouti Panny Marie Jubilea Fatimy v ČR
 
 
informace, kontakt:
Českomoravská Fatima, 569 11 Koclířov 195  www.fatima2017.cz; e-mail: recepce@cm-fatima.cz, mob. 731 598 752 nebo 731 646 800