FATIMSKÉ CENTRUM V ČR

Naše repubilka, jako jedna z mnoha zemí má ve své zemi v činnosti pobočku Světového apoštolátu Fatimy a nejen to. V Koclířově u Svitav zde sídlí i národní centrum, jedno z nejmladších poutních míst v ČR.
Přijměte naše pozvání k nám, náš areál poutního místa je celoročně otevřený.
 

Naše činnost

 
 • Každý den se modlíme tři růžence a je zde sloužena mše svatá - pravidelný i momořádný program bohoslužeb najdete zde
 • Pořádáme pravidelné poutě 1.mariánský sobot, slavíme fatimské dny (každého 13.)
 
 • Konají se u nás různá duchovní cvičení a exercicie - aktuální program najdete zde
 • Během letních prázdnin a v na konci občanského roku pořádáme rekreace pro všechny věkové kategorie (společný program, dopolední duchovní obnova, programy a hry pro děti, společné výlety a mnoho jiného) - více informací naleznete zde
 
 • Pořádáme i poutě do ostatních poutních míst ČR, ale i do zahraničí (tradiční poutě do Fatimy, Medzugorje, ale i Řím, Francie, Polsko apod.) aktuální nabídku zveřejňujeme zde

Poskytované služby

Mimo to Vám nabízíme následující služby po celý rok:

Poutní místo Fatima Koclířov

Naše místo je odpočinkem pro duši i tělo. Když k nám přijedete, můžete se těšit na:
 • Poutní kostel sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské (audiovizuálně propojený se všemi prostory kláštera i venkovním areálem)
 
 • Farní kostel sv. Filomény a sv. Jakuba - po generální rekonstrukci (svatá Filoména je patronkou dětí mariiných!)
 
 • Kaple Panny Marie Nazaretské s unikátním svatostánkem ze zrušeného kněžského semináře v Hradci Králové - pravidelně se zde modlíme za nová duchovní povolání
 
 • Socha Anděla ČR - před klášterní budovou
 
 • Nádvoří s krytou přístavbou, která nabízí přijemné posezení a je vhodná pro společné večery, besedy a jiné
 
 • Lurdské zahrady - vzorně udržované
 
 • Buková alej Minutěnka nabízí ticho, klid a stín. Toto využíval zejména biskup Mons. Josef Hlouch, který byl internován v Koclířově a zde vznikla jeho knížka Minutěnka. Jeho internaci připomíná zde umístněný památník
 
 • Memoriál Fatimy - unikátní sochařský komplex ztvárňující Fatimské posleství s důležitými milníky historie - kompletní výklad najdete zde
 
 • Socha Jana Pavla II., který toho má s Fatimou tolik společného...
 
 • Přírodní amfiterátr pro přednášky a mše svaté v letních měsícících