Oslavy jubilea ve farnostech, komunitách

Jubileum Fatimy 2017 nespočívá jen ve vlastní Národní pouti 13.9.2017 ve Fatimě a následné cestě sochy Panny Marie v našich diecézích. To je vrchol slavení jubilea. Ale součástí je duchovní příprava v našich společenstvích spojena také se seznámením se s autentickým poselstvím Panny Marie ve Fatimě a s jejím výkladem.Současně pak ve spojení s modlitbou.

I. ÚVODNÍ PŘÍPRAVY

jsou spojeny se slavením Fatimských dnů ve vybraných 13 regionech v ČR. Při těchto Fatimských dnech v uvedených kostelích pak bude po modlitbě a mši sv. požehnána socha Panny Marie Fatimské pro daný region, která pak bude „navštěvovat“ jednotlivé farnosti a komunity, kde o to duchovní správce či představený požádá. Proto kdo se chce takto spojit, bylo by dobré na některé z uvedených míst vyslat zástupce farnosti, pokud to nebude sám duchovní správce či představený pak to může být laik s pověřením od duchovního správce. Po ukončení programu pak přítomní dohodnou vhodný termín pro Fatimský den v daných farnostech.


II. FATIMSKÉ DNY V JEDNOTLIVÝCH FARNOSTECH V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍCH.


Termíny zvolené podle dohody v rozmezí září 2016 - květen 2017.
Farnost - komunita určí den a hodinu, kdy do farnosti „přijde“ regionální socha Panny Marie Fatimské v doprovodu nejméně 2 pověřených laiků za WAF ČR-Světový apoštolát Fatimy – Fatimský apoštolát v ČR, který je pověřen ČBK přípravou a organizací slavení jubilea Fatimy v ČR.
Bude-li přítomen tomuto Fatimskému dni ve farnosti místní duchovní správce bylo by vhodné slavit pod jeho vedením i mši sv. Vždy bude vedený program s modlitbou sv. růžence společně se seznámením autentického poselství Panny Marie ve Fatimě a s předáním modlitby a zasvěcení a to v délce 60 minut.
Program je možné upravit tak, aby odpovídal představě duchovního správce, který je za dané farnosti odpovědný.
V mimořádných případech je možné, aby po domluvě doprovázel sochu Panny Marie Fatimské také P. Pavel Dokládal nebo Hanka Frančáková z Českomoravské Fatimy Koclířov.
Manuál pro moderátory ke stažení zde

PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS A NAHLASTE PŘÍTOMNOST ZÁSTUPCE Z VAŠI FARNOSTI ČI KOMUNITY NA JEDNOM PRO VÁS DOSTUPNÉM TERMÍNU.
HLASTE IDEÁLNĚ E-MAILEM: cm-fatima@cm-fatima cz. Nebo telefonicky 731 646 800. Při nutnosti odborné konzultace pak můžete volat Hanku Frančákovou 731 598 752 v nutných případech P. Pavla Dokládala 731 598 751.