PROČ SLAVIT JUBILEUM FATIMY?

Proč bychom měli slavit další výročí? Co má pro nás dnes Fatima za význam, když její události se staly před 100lety?

PROČ FATIMA2017? A JAK PROŽÍT 100. VÝROČÍ ZJEVENÍ?
 
Mezi moderními zjeveními je Fatima bezpochyby zjevením nejvíce prorockým, to jsou slova kardinála Tarcisio Bertone. A odcitujeme i sv. Jana Pavla II., který řekl doslova, že: „pokud zvítězíme i v universálním rozměru, bude to díky Marii. Kristus zvítězí jejím prostřednictvím, protože chce, aby vítězství církve současného i budoucího světa byla spojována s Ní.“ S Marií!
A když 13.7.1917 v údolí Cova d´ Iria řekla při zjevení Panna Maria ve Fatimě třem malým pasáčkům, že její Neposkvrněné Srdce zvítězí, pak je právě toto důvodem, proč vnímat Fatimu i znamení doby - 100. výročí Fatimy.
A jestliže od sametové revoluce, tedy již 26 let v naší zemi žije a působí Českomoravská Fatima - národní centrum ve spojení se Svatým stolcem a světovou Fatimou v Portugalsku, je to velký důvod i velká výzva, nejen pro hnutí samotné, ale pro celou církev i naši zem. Česká biskupská konference projednala a rozhodla, aby jubileum Fatimy v naší zemi bylo připraveno a také realizováno Fatimským centrem z Koclířova.
JE NA KAŽDÉM Z NÁS, JAK ODPOVÍME A UVĚŘÍME.
 
 

PROČ PŘÍPRAVNÉ FATIMSKÉ DNY VE FARNOSTECH A KOMUNITÁCH?
 
Hlavní průběh slavení 100. výročí Fatimy je stanoven a schválen pro všechny naše diecéze Čech a Moravy a apoštolského exarchátu.
Z šesti hlavních dnů Fatimského jubilea od 13.5. do 13.10. jsme dostali ve světové Fatimě v Portugalsku výjimečný den 100. výročí zjevení 13. září 2017. Přímo z místa zjevení převezme Česká biskupská konference sochu Panny Marie Fatimské, aby přišla do našich katedrál, diecézí a na hlavní mariánská místa v naší zemi a na 1. mariánskou sobotu v říjnu na svátek Panny Marie Růžencové 7.10.2017 jsme vyslovili za sebe a naši zem svěření a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
 
Proto se nyní ozývají jednotlivé farnosti, aby modlitbou i pastoračními aktivitami se mohli na toto zasvěcení připravit.
Proto také předáváme nejen vlastní tajemství - poselství Fatimy, ale i autentický výklad církve.
Proto také směrujeme naše srdce k otevřenosti k Srdci Mariinu.
Nejde jen o vítězství v nějakém lidském rozměru či představě, jde o mnohem víc.
Jde o velký zápas mezi dobrem a zlem, zápas kdy vítězí maličtí. Zápas, ve kterém vítězí srdce!
Na dohodnutý den přivezeme do vaší farnosti modlitbu jubilea, která spojuje všechny země na celém světě, poselství i pozvání na národní pouť do Fatimy 11.-14.9.2017 i pozvání k nahlédnutí do samé podstaty tajemství Fatimy a kultu Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Kontaktujte nás...

K ČEMU V DNEŠNÍ DOBĚ RŮŽENEC A MARIÁNSKÁ PROCESÍ?
 
K pochopení modlitby a významu sv. růžence v naší nové moderní době nejlépe pomůže apoštolský list sv. Jana Pavla II. Rosarium Virginis Mariae, který nám dal svatý Jan Pavel II. v roce 2003 jako svůj odkaz spolu s uvedením tajemství Růžence Světla.
Modlitba růžence je součástí jasné výzvy Panny Marie, a to nejenom ve Fatimě. Je součástí kultu, tedy úcty k jejímu Neposkvrněnému Srdci.
A právě k tomuto mariánskému kultu také patří zásvětné průvody a procesí, ve kterých vyjadřujeme mariánskou úctu a způsob, jak chceme jít cestou víry za Ježíšem s jeho Matkou Marii. Např. rytmická píseň Rozžíhá Maria svíce v nás je doprovodným vyjádřením.
A 13.července 1917, mimo jiné, Panna Maria při zjevení řekla blahoslaveným fatimským pasáčkům: „Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny chce Bůh zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci“.
ZDÁ SE TI TENTO DŮVOD SLABÝ K TOMU, ABYS ŠÍŘIL A HLAVNĚ ŽIL FATIMSKÉ POSELSTVÍ V DNEŠNÍ DOBĚ?
Při vůbec první národní pouti do Fatimy 13.9.2003 napsal do průvodce tehdejší biskup královéhradecký Dominik Duka OP tato slova: „Díky všem, kdo prožijí a pochopí poselství Fatimy pro tyto dny.“